กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563”


กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563”

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในโอกาส "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563" โดยปลูกต้นไม้ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ตาหลังใน หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน