กปภ.ข.4 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563


กปภ.ข.4 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โอกาสนี้ กปภ.ข.4 ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้บริเวณห้องโถงอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4 เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน