กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2563

25 สิงหาคม 2563


กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา  ระดีรมย์ ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม และนายวุฒิศักดิ์  ไชยเทพ ผช.ผจก.กปภ.สาขาแม่ริม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับชุมชนบ้านแม่แมะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยน้ำจางบ้านแม่แมะ  ตามโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2563 และร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เพื่อเป็นการสนับสนุน ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบแหล่งน้ำและที่ดินของชุมชน  พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรม ณ บ้านแม่แมะ หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน