การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก. พร้อมหัวหน้างานและพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณซอยวังขอน 1 และ2 ตำบลบ้านใหญ่. อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อออกพบปะพูดคุยกับประชาชน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ, ตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลระบบประปา และแนะนำการใช้งานแอพพลิชั่นไลน์ @pwathailand

เลื่อนขึ้นข้างบน