กปภ.สาขาโชคชัย ร่วมกับ กปภ.สาขาครบุรี ศึกษาดูงานระบบโรงกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ณ กปภ.สาขาสีคิ้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโชคชัย ร่วมกับ กปภ.สาขาครบุรี ศึกษาดูงานระบบโรงกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ณ กปภ.สาขาสีคิ้ว


กปภ.สาขาโชคชัย ร่วมกับ กปภ.สาขาครบุรี ศึกษาดูงานระบบโรงกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ณ กปภ.สาขาสีคิ้ว

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ศึกษาดูงานระบบโรงกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา และนำมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน