กปภ.สาขาพิมายเข้าร่วมกิจกรรมจัดการอบรมหลักสูตรการดับเพลิง และการอพยพหนีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมายเข้าร่วมกิจกรรมจัดการอบรมหลักสูตรการดับเพลิง และการอพยพหนีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563


กปภ.สาขาพิมายเข้าร่วมกิจกรรมจัดการอบรมหลักสูตรการดับเพลิง และการอพยพหนีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563

      เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดย นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการฯ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกดับเพลิง กู้ภัย เทศบาลตำบลพิมาย จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิง และการอพยพหนีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยมีนักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ณ บริเวณลานจอดรถวัดเดิม เทศบาลอำเภอพิมาย โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ , การเลือกเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะเชื้อเพลิงที่เกิดการลุกไหม้ , หลักการป้องกันอัคคีภัย , วิธีปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัย และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองใช้เครื่องดับเพลิงจริงอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ กปภ.สาขาพิมายได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน