การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เเละเข้าร่วมกิจกรรม ในวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เเละเข้าร่วมกิจกรรม ในวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เเละเข้าร่วมกิจกรรม ในวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เเละเข้าร่วมกิจกรรม ในวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระพรหม พระภูมิ การแข่งขันฟุตบอล ทั้งนี้ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นางพัชริน ทักษิณ เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในวันที่ 16 กันยายน 2563.

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน นายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายนายสนธยา เครือสุวรรณ. พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน