การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปาและรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลทับสะแก เดือน กันยายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปาและรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลทับสะแก เดือน กันยายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปาและรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลทับสะแก  เดือน กันยายน 2563

    วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน มอบหมายให้นางนวพรรษ ครามทอง พนักงานพัสดุ7 รก.หัวหน้างาน8 งานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปาและรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ เทศบาลตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลจากสำนักงาน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ รับฟังและให้คำแนะนำการใช้ PWA Line Official  และแจ้งกำหนดการออกหน่วยของเดือนถัดไป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการจ่ายชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน