การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ โดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นายมงคล ดีตลอด หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ กิจการภาคใต้การประมง ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ กิจการแพปลาเจ้ทองสุข ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสรรค์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้น้ำและสอบถามความต้องและความคาดหวังเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน