รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2563 (เบื้องต้น) ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2563 (เบื้องต้น) ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด


รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2563 (เบื้องต้น) ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด

       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ1) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัดโดยมีนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10,นาย วิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10,ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด ไตรมาส 4/2563 เบื้องต้น รวมทั้งผลงานรายสาขาตามตัวชี้วัด การกระจายเป้าหมายตามตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 2563 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และมาตรการเตรียมพร้อมรับน้ำดิบในฤดูฝนอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน