ประกาศผลการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศผลการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563

29 กันยายน 2563


ประกาศผลการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ระดับเป็นเลิศ (ทอง) และ กปภ.สาขาเวียงเชียงของ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐาน (ฟ้า) เตรียมเข้ารับมอบโล่จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) วันที่ 2 ตุลาคม 2563
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ประกาศผลการตรวจประเมินมาตรฐานและรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2563 โดยแบ่งระดับมาตรฐานการให้บริการออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับพื้นฐาน (70 - 79 คะแนน) 2.ระดับก้าวหน้า (80 – 89 คะแนน) และ 3.ระดับเป็นเลิศ (90 – 100 คะแนน)
ซึ่งในปีนี้ กปภ.ข.9 มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดส่งใบสมัครขอรับรองมาตรฐานจำนวน 2 สาขา ได้แก่
กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ยื่นใบสมัครขอต่ออายุมาตรฐานที่ผ่านการรับรองเมื่อปี 2560 และในปี 2563 ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการในระดับเป็นเลิศ (สัญลักษณ์สีทอง) และ
กปภ.สาขาเวียงเชียงของ จ.เชียงราย ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการในระดับพื้นฐาน (สัญลักษณ์สีฟ้า)
ซึ่งผู้จัดการ กปภ.สาขาทั้ง 2 สาขา มีกำหนดเข้ารับมอบโล่และตราศูนย์ราชการสะดวกจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นี้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.
และในโอกาสที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ได้รับรองมาตรฐานการให้บริการในระดับเป็นเลิศ จึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอการให้บริการประชาชนในพิธีดังกล่าวด้วย
นางเสาวรส กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 27 สาขาได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกครบแล้ว แบ่งเป็น ระดับเป็นเลิศ 1 สาขา (สาขาเชียงใหม่) ระดับก้าวหน้า 2 สาขา (สาขาจอมทอง จ.เชียงใหม่ และสาขาบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน) และระดับพื้นฐาน 24 สาขา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน