ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่


ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่

         นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายภาษิต พันลำ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่แม่ข่ายของ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมี นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน