การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และหน่วยงานในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของลำน้ำพอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และหน่วยงานในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของลำน้ำพอง


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และหน่วยงานในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของลำน้ำพอง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผ็อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ และนายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยนายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการ กปภ.สาขาน้ำพอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุเทพ มณีโชติ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของลำน้ำพอง เนื่องจากสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำพองเกิดความผิดปกติ เกรงจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพน้ำในการผลิตน้ำประปา จึงได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อนจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณลำน้ำพอง อ.น้ำพอง และอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันคุณภาพน้ำพองบริเวณตั้งแต่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ถึงฝานหนองหวาย และน้ำพองที่ระบายสู่คลองชนประทาน (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย) อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ถึงเสื่อมโทรมมาก

ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ได้กำชับนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab Custer) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับ งานผลิต กปภ.สาขาน้ำพอง จัดชุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การผลิตน้ำประปาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

เลื่อนขึ้นข้างบน