ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม


ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม

          นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายภาษิต พันลำ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณแก่งเลิงจาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองของ กปภ.สาขามหาสารคาม เพื่อเตรียมแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นาย ณ เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน