ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

          นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายภาษิต พันลำ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อผลิตจ่ายน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน พร้อมมอบนโยบายด้านการดำเนินงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ สำนักงาน กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน