กรค.6 ร่วมกับ กผว.6 และ กปภ.สาขาบ้านไผ่ ลงพื้นที่บ้านดง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สนับสนุนแนะวิธีการแก้ไขระบบผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรค.6 ร่วมกับ กผว.6 และ กปภ.สาขาบ้านไผ่ ลงพื้นที่บ้านดง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สนับสนุนแนะวิธีการแก้ไขระบบผลิตน้ำประปา


กรค.6 ร่วมกับ กผว.6 และ กปภ.สาขาบ้านไผ่ ลงพื้นที่บ้านดง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สนับสนุนแนะวิธีการแก้ไขระบบผลิตน้ำประปา

          กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ลงพื้นที่ให้ความรู้ แนะนำวิธีดำเนินการผลิตจ่ายน้ำประปา พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาระบบผลิตของประปาหมู่บ้าน ณ บ้านดง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน