ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

08 ตุลาคม 2563


ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กทส. ๒/๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน