ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสูบน้ำกักเก็บเพื่อใช้สำรองช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ กปภ.สาขาแก้วคร้อ จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสูบน้ำกักเก็บเพื่อใช้สำรองช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ กปภ.สาขาแก้วคร้อ จ.ชัยภูมิ


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสูบน้ำกักเก็บเพื่อใช้สำรองช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ กปภ.สาขาแก้วคร้อ จ.ชัยภูมิ

          นายศุภชัย มหาจันทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาแก้งคร้อ ให้การต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอำเภอแก้งคร้อ ผู้อำนวยการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำปะทาว ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะทาวล่าง ไปเติมอ่างเก็บน้ำลำปะทาวบน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับสำรองไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปะทาวล่างมีปริมาณน้ำเกินความจุกักเก็บ แต่อ่างเก็บน้ำลำปะทาวบนยังมีปริมาณน้ำเพียง 40% ของความจุอ่าง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเปิดเส้นทาง เครื่องสูบน้ำ ท่อ และระบบไฟ จาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอนแก่น เทศบาลเมืองชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 12,000 ลบ.ม./วัน ณ บริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปะทาว ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน