กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563


กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ประกอบด้วย นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธิ์ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ นายกัมปนาท สารศาสตร์บัญชา หัวหน้างานน้ำสูญเสีย นายณัฐพล จีรภัทร์อติชัย วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานมาตรวัดน้ำ และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยได้ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เช่น การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินองค์กรโปร่งใส (ITA) แนวทางการจัดจ้างบุคลากรภายนอก การเตรียมความพร้อมรับรองคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ. พื้นที่ จ.ขอนแก่น และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงาน เพื่อมุ่งปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน