กปภ.สาขาหนองบัวแดง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองบัวแดง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563


กปภ.สาขาหนองบัวแดง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 

กปภ.สาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการ กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง 2 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน