กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2563


กปภ.สาขากำแพงเพชร  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม  2563

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563  นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม SCADA กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน อาทิเช่น ขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไหมไทย/ผ้าไทย  , นัดหมายออกกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยิ้มให้ประชาชน , โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2564 , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ , ติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP),  การให้บริการลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้ยกระดับการให้บริการผู้ใช้น้ำให้มีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพน้ำประปาและการให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ท้ายสุดได้มีการคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ได้แก่ น.ส.สุนีย์ อ่อนอุทัย  ตำแหน่ง พนักงานประปา 2

เลื่อนขึ้นข้างบน