กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยให้บริการ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ด้วยรถยนต์ PWA Mobile Service ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยให้บริการ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ด้วยรถยนต์ PWA Mobile Service ประจำเดือน ตุลาคม 2563


กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ออกหน่วยให้บริการ รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ด้วยรถยนต์ PWA Mobile Service ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  โดย นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ มอบหมายให้ พนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา นอกจากการรับชำระค่าน้ำแล้ว ยังให้บริการในด้านการรับคำขอติดตั้งน้ำประปา รับข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งการแนะนำการชำระค่าน้ำผ่านช่องทาง PWA Line Official

 โดยการออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ PWA Mobile Service เป็นกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความใกล้ชิด แก่ลูกค้า (ผู้ใช้น้ำ) ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม มีระยะทางห่างจาก อำเภอหาดใหญ่ 17 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้ใช้น้ำมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน