กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2563

17 ตุลาคม 2563


กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2563


                  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายยังพระอารามหลวง โดยในปี 2563 กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

                  นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.  กล่าวว่า กปภ. ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2563 กปภ. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยจัดให้มีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ. ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
                    นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแพร่ ในวัดมีเจดีย์มิ่งเมืองและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นอกจากนี้ ยังเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์ปักด้วยไหม พระคัมภีร์ที่ตัวอักขระประดิษฐ์ขึ้นจากการปักด้วยไหมทีละตัว นับเป็นศิลปวัตถุชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของจังหวัดแพร่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน