การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2563  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านของปัญหาน้ำไหลอ่อนและแนวทางการป้องกัน รวมถึงนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เลื่อนขึ้นข้างบน