การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายศุภชัย ชุ่มจิตต์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 และพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติไว้อเนกประการ โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน