การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดย นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสระบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

เลื่อนขึ้นข้างบน