การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นายปัญจรุจน์ อิทธิดุสิตโรจน์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานประปาในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือวันปิยมหาราช ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี 

เลื่อนขึ้นข้างบน