กปภ.สาขาพิมาย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ(เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ(เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ)


กปภ.สาขาพิมาย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ(เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ)

      เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการฯ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 840 ขวด ให้แก่อำเภอพิมาย นำไปใช้ในกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ(เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ)  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา

 

เลื่อนขึ้นข้างบน