กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง


กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง

      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสำรวย ปานาราช ผู้จัดการ กปภ.สาขาชุมพวง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 15 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  โดยนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน