กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกับอำเภอพิมาย หน่วยราชการในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำให้ใสสะอาดโดยการเก็บผักตบชวาบริเวณหน้าสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกับอำเภอพิมาย หน่วยราชการในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำให้ใสสะอาดโดยการเก็บผักตบชวาบริเวณหน้าสำนักงาน


กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกับอำเภอพิมาย หน่วยราชการในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำให้ใสสะอาดโดยการเก็บผักตบชวาบริเวณหน้าสำนักงาน

      เมื่อวันที่13 ต.ค 63 ที่ผ่านมา นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย มอบหมายหัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับอำเภอพิมาย หน่วยราชการในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำให้ใสสะอาดโดยการเก็บผักตบชวาบริเวณหน้าสำนักงาน กปภ.สาขาพิมาย พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาพิมายได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.มาบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน