กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563


กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด 
ร่วมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ซึ่งได้กล่าวต้อนรับผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1
ที่ได้โยกย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2563 การวางแผนการควบคุมภายในประจำปี 2564 การทบทวนแผน WSP ประจำปี 2564 การวางแผนลดน้ำสูญเสียเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงโครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุดเพื่อลดน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย 

เลื่อนขึ้นข้างบน