การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาคบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา จากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

เลื่อนขึ้นข้างบน