กปภ.สาขาระนอง ออกปฏิบัติการทำ Step Test หาจุดแตกรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ออกปฏิบัติการทำ Step Test หาจุดแตกรั่ว

06 พฤศจิกายน 2563


กปภ.สาขาระนอง ออกปฏิบัติการทำ Step Test หาจุดแตกรั่ว

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปฏิบัติการค้นหาจุดแตกรั่ว ด้วยการทำ Step Test เมื่อคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ในการนี้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำโดยนายก้องกันตพงศ์ สุภากรณ์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยทีมงานในสังกัด ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาจุดแตกรั่ว ด้วยการทำ Step Test ในพื้นที่ถนนสะพานปลา อาทิ ซอยโกแนบ ซอยแสงเทียน ซอยสามัคคี และบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบจุดแตกรั่ว จำนวน 11 จุด และจะเร่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล-ไหลอ่อน ให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน