กปภ.สาขาเพชบูรณ์ ทำการระบายตะกอนในเส้นท่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชบูรณ์ ทำการระบายตะกอนในเส้นท่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


กปภ.สาขาเพชบูรณ์ ทำการระบายตะกอนในเส้นท่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ได้ทำการระบายตะกอนที่ตกค้างในเส้นท่อ เพื่อคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีกระบวนการเติมและควบคุมปริมาณการจ่ายคลอรีนให้เหมาะสมกับสภาพน้ำ เพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัสต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

เลื่อนขึ้นข้างบน