การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ณ วัดทองคำอิง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ "โดยการแจกน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500ขวด เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารงานภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว ขึ้นตลอดจนเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน