กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย ณ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย ณ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ


กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย ณ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย ณ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุลและนายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน

และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2,14 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มผู้ใช้น้ำ และปริมาณน้ำจำหน่าย

สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพน้ำและบริการของ กปภ. โดยการนัดหมายเพื่อให้ กปภ.สาขาปราณบุรี ออกหน่วยบริการในพื้นที่ให้กับประชาชนที่สนใจในการใช้น้ำ กปภ.

โดยการให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์ขอใช้น้ำประปาของ กปภ. ณ พื้นที่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา เบื้องต้น ทำการตอบแบบสอบถาม และทำการแนะนำลูกค้าที่ใช้ประปาหมู่บ้าน หันมาใช้น้ำประปา กปภ. โดยขอผ่านทางเว็ปไซต์ กปภ.

เพื่อลดขั้นตอนการขอติดตั้ง มาตรวัดน้ำ และป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในขณะนี้ พร้อมมอบของที่ระลึก กปภ.ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความประทับใจ  

และความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจ และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน