กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 2/2564" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 2/2564"


กปภ.สาขาพิษณุโลก  จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 2/2564"

        วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายสมเกียรติ นงนุช ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบปะและให้บริการลูกค้าในกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 2/2564" ณ ตลาดเทศบาลบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (หน่วยบริการบางระกำ) ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น และการใช้น้ำอย่างถูกวิธี พร้อมให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ใช้น้ำกับ กปภ.ได้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน