งานผลิต ร่วม กับงานบริการฯ กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ระบายตะกอน พื้นที่จ่ายน้ำ สถานีหนองปลิง ตามแผนงานโครงการ WSP (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานผลิต ร่วม กับงานบริการฯ กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ระบายตะกอน พื้นที่จ่ายน้ำ สถานีหนองปลิง ตามแผนงานโครงการ WSP


งานผลิต ร่วม กับงานบริการฯ กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ระบายตะกอน พื้นที่จ่ายน้ำ สถานีหนองปลิง ตามแผนงานโครงการ WSP

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำโดย นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้งานผลิตและงานบริการฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ ผ่านหัวดับเพลิงและท่อหน้ามาตร พื้นที่จ่ายน้ำสถานีหนองปลิง ตามแผนงานโครงการ WSP เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาในการให้บริการแก่ประชาชน ตามแผนปฏิบัติการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) พร้อมให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างมีมาตรฐานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน