กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564


กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564

กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564

****************

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดย นาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ผจก.กปภ.สาขามหาสารคาม ได้กล่าวถึงเรื่อง

1.นโยบายแนวทางการดำเนินงานของ ท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

2. ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563

3.การดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564

4. การจัดเตรียมปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับการตรวจ GECC ปี 2564

5. การเตรียมความพร้อมในการตรวจ ISO

6. การจัดทำคลิปวิดีโอ Tiktok วิสัยทัศน์ใหม่ของ กปภ. เข้าประกวด

7. คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (งานบริการฯ) ทั้งนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม ได้กล่าวให้กำลังใจพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สุดความสามารถ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการบริการของ กปภ. ดังวิสัยทัศน์ใหม่ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

เลื่อนขึ้นข้างบน