กปภ.ข.4 ร่วมรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

10 ธันวาคม 2563


กปภ.ข.4 ร่วมรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วัดพังยอม ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ​10 ธันวาคม 2563

โอกาสนี้ กปภ.ข.4 และ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ได้ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ วัดพังยอม และ บ้านบางนกวัก ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1,500 ขวด

เลื่อนขึ้นข้างบน