กปภ.ข. 4 มอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข. 4 มอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี

15 ธันวาคม 2563


กปภ.ข. 4 มอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปา​ส่วน​ภูมิภาค​เขต 4 พร้อมด้วย นายมานิต อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และนางเจษฎา คงกิจ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 15,000 ขวด ให้แก่ผู้แทนจากกองบิน 7เพื่อนำไปบริการประชาชนที่มาเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานทหาร และหอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 -​17 ธันวาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน