กปภ.ข.4 ร่วมบริการน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมบริการน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี

16 ธันวาคม 2563


กปภ.ข.4 ร่วมบริการน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ภายใต้การบริหารงานโดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 4 พร้อมด้วย กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563

โอกาสนี้ กปภ.เขต 4 ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,000 ขวด

เลื่อนขึ้นข้างบน