กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ซึ่งนำโดยท่านรองฯธานี โพธิ์ชีพันธ์ ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค covid-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ซึ่งนำโดยท่านรองฯธานี โพธิ์ชีพันธ์ ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค covid-19

05 มกราคม 2564


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ซึ่งนำโดยท่านรองฯธานี โพธิ์ชีพันธ์ ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค covid-19

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ซึ่งนำโดยท่านรองฯธานี โพธิ์ชีพันธ์ ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค covid-19 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ บริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน และพื้นที่บริการลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการลูกค้า ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน