ผอ.กปภ.ข.4 ติดตาม มท.3 ตรวจราชการ จ.ภูเก็ต พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.4 ติดตาม มท.3 ตรวจราชการ จ.ภูเก็ต พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2564

08 มกราคม 2564


ผอ.กปภ.ข.4 ติดตาม มท.3 ตรวจราชการ จ.ภูเก็ต พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2564

          นายประทีป กุศลวัฒนะ ผอ.กปภ.ข.4 พร้อม นายสิงหชัย อินทพิชัย ผช.กปภ.ข.4 ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองในสังกัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการความก้าวหน้าโครงการวางท่อน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คลองวังกะทะ) เพื่อสูบน้ำในฤดูฝนไปผลิตน้ำประปา และรักษาน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมและแผนป้องกันภัยแล้ง ปี 2564 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับ กปภ. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน