กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 4/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 4/2564

08 มกราคม 2564


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 4/2564

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 4/2564 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) และมอบเงินรางวัลดาวเด่นประจำไตรมาสโดยหัวหน้างานผลิตเป็นผู้รับรางวัลแทน ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

เลื่อนขึ้นข้างบน