กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส"

13 มกราคม 2564


กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส"

  พนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ โดยจัดกิจกรรม "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส" ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงถึงการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร ทั้งนี้ได้ร่วมใจกันปกป้องรักษาชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน