กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่4 /2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่4 /2564

13 มกราคม 2564


กปภ.สาขาด่านช้างดำเนินกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่4 /2564

          กปภ.สาขาด่านช้าง นำโดยนายอุเทน จันทิน ผู้จัดการประปา หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2564  โดยได้ประชุมรับฟัง ประกาศนโยบายจากสำนักงานประปาเขต 3 เพื่อนำไปปฎิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และปรึกษาหารือติดตามข้อส้ั่งการของ ผจก.ถึงขั้นตอนใด โดยดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 13 มกราคม 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน