กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม"จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม"จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ"

13 มกราคม 2564


กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม"จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ"

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม๒๕๖๔ กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำประปาภายในเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาและลูกค้าที่มาชำระค่าติดตั้ง โดยจัดกิจกรรม"จ่ายปุ๊บ...รับปั๊บ" ซึ่งจะมีการมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้า ตลอดเดือนมกราคมและจนกว่าของที่ระลึกจะหมด

เลื่อนขึ้นข้างบน