กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 และกิจกรรม 5ส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 และกิจกรรม 5ส

13 มกราคม 2564


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง  จัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 และกิจกรรม 5ส

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. 13 องศา กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำโดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ มอบนโยบายสวัสดีปีใหม่ ปีฉลู 2564 ซักซ้อมการดำเนินการโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" พร้อมปรึกษาหารือแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ติดตามความก้าวหน้าของงานที่ผ่านมา และห่วงใยพนักงานให้รักษาสุขภาพในช่วงฤดูการเปลี่ยนแปลง เน้นย้ำติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ลดความเสี่ยงไปในสถานที่มีจุดเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงจึงร่วมใจจัดกิจกรรม 5ส ปรับปรุงป้าย ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ และตัดหญ้าโรงสูบน้ำแรงต่ำ ให้มีพละกำลังอบอุ่นร่างกาย พร้อมต่อสู้กับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน