กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2564

13 มกราคม 2564


กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2564 โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณคลังพัสดุ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเรียบร้อย และสวยงาม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกด้วย

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

เลื่อนขึ้นข้างบน